VNAH

Download Fact Sheet

Từ năm 1990, Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt nam (VNAH) – tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ - đã cùng với các nhà tài trợ và các đối tác tại Việt Nam thực hiện nhiều dự án nhằm cải thiện chất lượng sống và hoà nhập xã hội cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách vì người khuyết tật, và nâng cao năng lực cho các đơn vị, các nhân cung
cấp dịch vụ y tế, xã hội và giáo dục tại địa phương.

71,600 người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp:

Với các hỗ trợ về điều trị phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, cung cấp dụng cụ trợ giúp, hỗ trợ giáo dục hoà nhập, việc làm, sinh kế, xây sửa nhà ở và nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, và tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng sống v.v. Hơn 130,000 dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp đã được cung cấp miễn phí cho hơn 32,000 người khuyết tật nói trên, với ưu tiên cho nạn nhân chiến tranh.

Hình 1 Em khuyết tật tại Bình Phước nhận dụng cụ trợ giúp từ dự án DIRECTUSAID
Hình 2: Chuyên gia PHCN của VNAH và Hà Lan điều trị cho các em khuyết tật tại Tây Ninh

5,800 người khuyết tật và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được dạy nghề, tạo việc làm:

Thông qua các dự án về dạy nghề, giới thiệu việc làm, phục hồi chức năng lao động, phát triển sinh kế và tự doanh, cũng như các hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Trung tâm Giới thiệu Việc làm, và các mạng lưới thúc đẩy việc làm hoà nhập.

19,200 người cung cấp dịch vụ được đào tạo, tập huấn để hỗ trợ người khuyết tật:

Trong đó VNAH đã hỗ trợ đào tạo mới và tập huấn nâng cao năng lực cho hàng trăm bác sỹ định hướng phục hồi chức năng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên giáo dục hoà nhập, cán bộ quản lý trường hợp, phụ huynh/người chăm sóc, cán bộ y tế tuyến xã, cán bộ phụ trách xây dựng,giao thông tiếp cận, các nhà quản lý dịch vụ xã hội v.v. để họ hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật.

VNAH cũng đã hỗ trợ thành lập mới, cung cấp trang thiêt bị và nâng cao năng lực cho 25 khoa/đơn vị phục hồi chức năng, 5 Trung tâm / trường dạy nghề, 10 Trung tâm Dịch vụ Việc làm, và đồng sáng lập Hội đồng Giải băng Xanh (BREC) để thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật, với hơn 250 thành viên là doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hình 3: Ông Tim Rieser, Quốc hội Hoa Kỳ và Ông Chris Abrams, USAID thăm Khoa PHCN tại Trung tâm Y tế Tân Biên được cơ quan USAID tài trợ trang thiết bị và đào tạo nhân lực, và chính phủ Nhật tài trợ xây dựng.

Hàng triệu người khuyết tật được hưởng lợi từ các chính sách do VNAH hỗ trợ xây dựng:

Hỗ trợ kỹ thuật của VNAH đã giúp cho các cơ quan nhà nước và các đối tác xây dựng thành công các chính sách, chương trình, và hình thành các tổ chức liên quan đến người khuyết tật, như:

 • Luật người khuyết tật.
 • Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hiệp Quốc về người khuyết tật.
 • Các đề án trợ giúp người khuyết tật và đề án phục hồi chức năng cấp quốc gia và cấp tỉnh.
 • Thông tư, và danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng do bảo hiểm y tế chi trả.
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tiếp cận cho người khuyết tật trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, và thông tin truyền thông.
 • Thông tư về quản lý trường hợp với người khuyết tật
 • Các quy định tạo thuận lợi cho người khuyết tật trong Luật Khám chữa bệnh, Luật dạy nghề
  và Luật Lao động sửa đổi.
 • Hệ thống thông tin người khuyết tật (DIS) hiện đang được Bộ Y tế triển khai toàn quốc
 • Hỗ trợ thành lập Văn phòng điều phối quốc gia về khuyết tật (NCCD, tiền thân của NCD), và Liên Hiệp hội người khuyết tật (VFD) và gần 10 Hội người khuyết tật cấp tỉnh và huyện.

Giáo trình giảng dạy và đào tạo giảng viên/báo cáo viên nguồn:

VNAH hỗ trợ các đối tác xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy và đào tạo giảng viên/báo cáo viên
nguồn trong các lĩnh vực: thiết kế xây dựng và giao thông tiếp cận cho người khuyết tật; công tác xã
hội với người khuyết tật, hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng lao động v.v.

Những chương trình, giáo trình này hiện đang được sử dụng trong đào tạo tại các trường đại học và
ở các tỉnh, và tại cộng đồng.

Hỗ trợ giáo dục, phát triển cộng đồng cho vùng nông thôn, miền núi:

VNAH xây dựng hơn 140 trường/nhánh trường, nhà nội trú cho học sinh tiểu học tại các vùng dân
tộc thiểu số, vùng nông thôn, miền núi tại các tỉnh Tây nguyên, miền trung và miền núi phía bắc.
Chúng tôi cũng hỗ trợ đào tạo giáo viên, bà đỡ thôn bản, lắp đặt các hệ thống nước sạch v.v.

Một số nhà tài trợ, đối tác quốc tế:

VNAH nhận được sự tài trợ và hợp tác với một số tổ chức, cá nhân như:

Hình 4: Công trình vệ sinh cho người khuyết tật do dự án DIRECT/ USAID tài trợ xây dựng
 • Cơ quan Phát Triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
 • Qũy nạn nhân chiến tranh Patric Leahy
 • Bộ Lao động (DOL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DRL, WRA)
 • American Schools and Hospitals Abroad (ASHA/USAID)
 • Quỹ Freeman Foundation
 • Quỹ Ford Foundation
 • Quỹ Nippon Foundation (Japan)
 • Quỹ Sasakawa Peace Foundation (Japan)
 • Asian Education Friendship Association (Japan)
 • JICA/Chính phủ Nhật Bản,
 • Irish AID, Aspen Institute
 • Development Alternatives Inc. (DAI)
 • Disabled American Veterans, the American Legion
 • Canada Executive Service Organization (CESO)
 • Australian Volunteer International (AVI),
 • Butterfly Basket Foundation (BBF)
 • Chino Cienega Foundation,
 • Grapes for Humanity Global Foundation
 • Curtin University, John Hopkins University
 • Hospital, Kennedy Krieger Institute
 • IBM, Pragmatics Corp, NIKE
 • Và nhiều tổ chức, cá nhân khác

Search