One More New Rehabilitation Center to Serve People with Disabilities in Bu Dang District, Binh Phuoc Province

Monday, April 8, 2019

Comments: 0

AWARD CEREMONY OF GRANT TO BUILD A REHABILITATION CLINIC

HO CHI MINH CITY, Vietnam - March 26, 2019

VNAH has received a small grant from Consulate General of Japan to build a rehabilitation clinic in Bu Dang District, Binh Phuoc Province. This will be the third grant from the Japanese Government for new rehabilitation facilities to provide much needed equipment, rehabilitation and physical therapy services for children and people with disabilities.

Hội Trợ giúp Người Khuyết tật Việt Nam (VNAH) vừa nhận được tài trợ của Tổng Lãnh Sự Nhật Bản để xây dựng mới một Khoa Phục hồi & Vật lý trị liệu để phục vụ cho trẻ em và người khuyết tật ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Dự án này được Tổng lãnh Sự Quán Nhật Bản tài trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại. Song song với việc xây dựng, hội VNAH sẽ phối hợp Phòng Y tế huyện Bù Đăng, hỗ trợ chương trình đào tạo, nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, cho cán bộ y tế.

Bui Van Toan, VNAH’s Country Manager and Mr. Junichi Kawaue, Consul General of the Japanese Consulate General in Ho Chi Minh City.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search