Tây Ninh - Việt Nam

Wednesday, March 6, 2019

Comments: 0

A man with a child

HỘI VNAH TIẾP TỤC MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

TẠI VIỆT NAM

Dự án Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật (Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies - DIRECT). Dự án DIRECT do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

http://vnah-hev.org/news/2018/12/11/disability-rights-enforcement-coordination-and-therapies-program-direct-funded-by-usaid

MỘT SỐ KẾT QUẢ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ GIA ĐÌNH TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018 VỪA QUA:

- Tổng cộng 855 người khuyết tật (NKT) tại Tây Ninh và Bình Phước nhận được trợ giúp trực tiếp từ Dự án DIRECT trong quý này - trong đó có hơn 165 NKT nhận chân tay giả, xe lăn và các loại dụng cụ hỗ trợ khác.

- 26 NKT tại Bình Phước được Dự án DIRECT giúp sửa chữa nhà ở, xây phòng vệ sinh mới. Tại Tây ninh, dự án đã khảo sát 40 nhà NKT để đượchỗ trợ sửa chữa nhà, xây phòng vệ sinh mới trong năm nay.

Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp của Sở Lao động - TBXH, Sở Y tế, và sự tham gia của đội ngũ chuyên viên phục hồi chức năng, kỹ sư xây dụng v.v. Dự án ưu tiên cho người khuyết tật nặng, nạn nhân Chất độc Da cam nhằm giúp họ thích nghi với tình trạng khuyết tật của mình và giảm bớt khó khăn trong cuốc sống của họ và gia đình.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search