US Ambassador Marc Knapper and Consul General Susan Burns visit VNAH DIRECT Project in Tay Ninh Province

Friday, February 2, 2024

Tags: US Visit

Comments: 0

VNAH-DIRECT: Consul General Susan Burns, Ambassador Marc Knapper, Mr. Nguyen Thanh Ngoc, Chairman of Tay Ninh People's Committee

On January 29, 2024, the USG delegation led by Mr. Marc Knapper, the U.S. Ambassador in Vietnam, and Ms. Susan Burns, the U.S. Consul General in Ho Chi Minh City, visited the disability program in Tay Ninh province. The Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies (DIRECT) projects started in 2016 with funding from USAID.

During this trip, the delegation visited Tay Ninh Rehabilitation Hospital, where the project provided training and building the capacity for rehabilitation doctors and technicians, as well as provided equipment for examination and treatment activities. The delegation also met Giau, a young man and a member of the Province's Association for the Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA), who has been benefiting from the project for the past three years.

VNAH-DIRECT: USG delegation visits The People's Committee of Tay Ninh province

The delegation highly appreciated the program's effectiveness and impact, as well as the support and cooperation of local partner agencies in implementing the disability programs. Before the project, Giau faced difficulties accessing basic facilities and relied on his elderly single mother for assistance.

VNAH-DIRECT: US Ambassador Marc Knapper & Consul General Susan Burns visit Disability Program beneficiaries in Tay Ninh

Within the project support, Giau has received rehabilitation training, palliative care, new toilet construction/accessible bathroom, and essential equipment such as wheelchairs and wheeled shower chairs. His mother has also been training on how to provide care support for him at home. Furthermore, the project has facilitated regular support from local health, social, and union staff, enabling Giau and his family to access additional support from the authorities and within the community. As a result, Giau's quality of life has significantly improved, and his mother's burden has been alleviated. He can now move around easily in the wheelchair, access the toilet, and even go to the market and receive medical check-ups at the commune health station.

VNAH-DIRECT: USG delegation visits Disability Club of Hiep Thanh commune, Go Dau district, Tay Ninh province

Over the past 8 years, the Project has directly supported nearly 1,800 persons with disabilities, provided equipment for 13 rehabilitation units, and trained over 200 new doctors, technicians, and staff in rehabilitation services. It has also provided training to more than 1,500 parents and individuals involved in supporting persons with disabilities in the local community. Moving forward, VNAH plans to continue implementing projects funded by USAID to directly support an additional 1,500-2,000 persons with disabilities in Tay Ninh.

VNAH-DIRECT: US Ambassador Marc Knapper & Consul General Susan Burns meet with leaders of Tay Ninh DOH and Rehabilitation Hospital

Ngày 29/1/2024, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ông Marc Knapper và Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại TP Hồ chí Minh, Bà Susan Burns cùng đoàn cán bộ USAID đã đến thăm dự án hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Tây Ninh do VNAH thực hiện với sự tài trợ của USAID. Dự án bắt đầu hỗ trợ tại Tây Ninh từ năm 2014 cho đến nay trợ giúp người khuyết tật (PDSP), Chương trình Thực thi Chính sách và Trị liệu cho người khuyết tật (DIRECT) và dự án Hòa nhập 3 (INCLUSION 3) được thực hiện bởi VNAH và các tổ chức khác có liên quan.

Đoàn công tác đã tới thăm Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh - nơi dự án đã hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho các bác sỹ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng cũng như cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị tại đây. Đại sứ Knapper và đoàn công tác cũng đã đến thăm gia đình người thụ hưởng từ dự án, em Giàu - một thanh niên khuyết tật và là thành viên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh được dự án hỗ trợ hơn ba năm qua.

Đoàn công tác đánh giá cao tính hiệu quả và tác động tích cực của dự án, cũng như những hỗ trợ, phối hợp, hợp tác của các cơ quan đối tác, chính quyền địa phương trong việc thực hiện và triển khai dự án. Trước đây, em Giàu chủ yếu nằm một chỗ tại nhà, khó khăn trong việc tiếp cận nhà vệ sinh, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người mẹ đơn thân đang ngày càng cao tuổi.

Dự án đã hỗ trợ em Giàu tiếp cận với các bài tập về phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ (palliative care), xây mới nhà vệ sinh, cung cấp xe lăn, xe giường tắm (wheeled shower-chair), và hướng dẫn cho mẹ của em những kỹ năng chăm sóc an toàn tại nhà. Thông qua các hỗ trợ từ dự án, cán bộ y tế, xã hội và đoàn thể tại địa phương cũng thường xuyên hỗ trợ em Giàu và gia đình tiếp cận với những nguồn hỗ trợ khác của nhà nước và cộng đồng. Hiện nay, chất lượng cuộc sống của Giàu đã được cải thiện đáng kể, gánh nặng chăm sóc của người mẹ cũng vơi đi phần nào. Qua đó, Giàu dễ dàng di chuyển hơn trong việc sử dụng nhà vệ sinh, di chuyển trong nhà, đi chợ và khám bệnh tại trạm y tế xã. v.v.

Dự án DIRECT do USAID tài trợ thông qua VNAH thực hiện tại Tây Ninh trong hơn 8 năm qua đến nay đã hỗ trợ trực tiếp về các dịch vụ y tế, xã hội cho gần 1,800 người khuyết tật, cung cấp trang thiết bị cho 13 đơn vị phục hồi chức năng, đào tạo mới hơn 200 bác sỹ, kỹ thuật viên và nhân viên cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, và tập huấn cho hơn 1,500 phụ huynh và các bên tham gia công tác hỗ trợ người khuyết tật tại địa phương. Trong thời gian tới, VNAH sẽ tiếp tục thực hiện các dự án do USAID tài trợ, với mục tiêu hỗ trợ trực tiếp cho thêm 1,500 - 2,000 người khuyết tật tại Tây Ninh.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search