USAID Vietnam Officials visited VNAH's Beneficiaries in Bac Lieu Province

Monday, March 18, 2024

Comments: 0

Figure 1: Ms Ritu and Le from USAID/Vietnam and VANH beneficiaries in Bac Lieu Province

Bac Lieu, March 14, 2024 - USAID/Vietnam delegation led by Ms. Ritu Tariyal - Director of Reconciliation and Inclusive Office - visited beneficiaries of the USAID funded activity being implemented by VNAH in Bac Lieu province, Mekong Delta, Vietnam .

The two sisters, Nga (56 years old) and Nguyet (53), are believed to be affected by Agent Orange as their parents lived in the sprayed area during the war. Both live with developmental and physical disabilities and heavily rely on the care of the mother and a younger brother. VNAH, in collaboration with local partners, the Association for Victims of Agent Orange (VAVA), the social and health departments, started rehabilitative supports and assistive devices for these beneficiaries since November 2023. Our therapists and local health workers regularly provided home-based therapies and training in activities of daily living, and guided the mother on caregiving skills.

Ms. Ritu spent time talking with the beneficiaries and the family, and asking how the project support has benefited them. Nga and the mother expressed their gratitude for USAID’s and VNAH support, and said the assistive devices and the training/therapies help improve their mobility, and lessened the care burden of the mother. In the past, the mother had to carry them in and out the bathrooms without any help of an assistive device. Now Nga can move around, in and out with the provided walker, and the mother can push the other daughter on a custom-made wheelchair that serves both as a mobility device and a shower chair. A local VAVA staff also confirmed the project's support to the family has been practical and effective in improving the quality of life of VAVA’s members.

Since November 2023, VNAH and its local partners have provided direct assistance to 112 beneficiaries in Bac Lieu like Nga and Nguyet. The project plans to expand support to 750 persons with disabilities and technical training for 650 service providers in Bac Lieu by the end of 2025. The activity is part of the USAID DIRECT expansion to Bac Lieu and Ca Mau provinces. Previously, DIRECT has provided direct assistance to 8,300 persons with disabilities in Tay Ninh, Binh Phuoc and Dong Nai provinces.

Figure 2: Ms Nga pushing a walker provided by the project after a few months of therapy

USAID thăm gia đình người khuyết tật do VNAH hỗ trợ tại tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu, ngày 14/03/2024 – Hôm nay, Phái đoàn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do Bà Ritu Tariyal – Trưởng phòng Hàn gắn và Phát triển Hoà nhập dẫn đầu- đã thăm gia đình hưởng lợi từ dự án DIRECT do VNAH thực hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam

Hai chị em Nga và Nguyệt (56 và 53 tuổi) mắc khuyết tật chậm phát triển và vận động do nghi phơi nhiễm chất độc da cam. Cha mẹ hai chị em từng sống ở vùng phun rải chất da cam trong thời kỳ chiến tranh. Hai chị em sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người mẹ và em trai.

VNAH, hợp tác với các đối tác tại địa phương: Hội nạn nhân chất độc da cam (VAVA) và ngành lao động và y tế, bắt đầu hỗ trợ phục hồi chức năng và dụng cụ trợ giúp cho hai em Nga và Nguyệt từ tháng 11 năm 2023. Kỹ thuật viên phục hồi chức năng của VNAH và đối tác địa phương thường xuyên đến nhà hướng dẫn hai chị em tập phục hồi chức năng, thực hiện hoạt động sinh hoạt sống hàng ngày, và hướng dẫn người mẹ các kỹ năng chăm sóc giảm nhẹ tại nhà.

Bà Ritu dành thời gian nói chuyện với hai chị em Nga, Nguyệt và người mẹ, và thăm hỏi dự án đã hỗ trợ họ như thế nào. Nga và người mẹ đánh giá cao những hỗ trợ của USAID và VNAH và cho biết các dụng cụ trợ giúp, và tập luyện phục hồi chức năng đã giúp Nga cải thiện chức năng vận động, đi lại trong nhà, và giúp giảm bớt gánh nặng chăm sóc của người mẹ. Trước đây người mẹ thường phải tự tay bồng bế hai chị em khi sử dụng nhà vệ sinh do không có các dụng cụ trợ giúp và không biết cách. Hiện nay Nga có thể tự đi lại với khung tập đi và sau khi được tập luyện; và người mẹ có thể dùng xe lăn được thiết kế riêng biệt vừa làm giường tắm- vừa làm xe lăn di chuyển để đẩy người em đi lại trong nhà và sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh. Các chị thuộc hội Da cam địa phương xác nhận các dụng cụ và trợ giúp của dự án rất thiết thực và hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng sống của hội viên là người khuyết tật.

Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, VNAH và các đối tác địa phương đã hỗ trợ về phục hồi chức năng và chăm sóc tại nhà cho 112 người khuyết tật như Nga và Nguyệt tại tỉnh Bạc Liêu. Dự án có kế hoạch hỗ trợ cho 750 người khuyết tật và đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 650 người cung cấp dịch vụ (y bác sỹ phục hồi chức năng, dịch vụ xã hội, người chăm sóc ) từ nay đến cuối năm 2025. Hoạt động tại Bạc Liêu là một phần của kế hoạch mở rộng Dự án DIRECT đến tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Trước đây, từ năm 2015, dự án đã hỗ trợ cho hơn 8,300 người khuyết tật tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai.

Figure 1: Ms. Ritu and Le from USAID/Vietnam and VNAH beneficiaries in Bac Lieu province

Figure 2: Ms Nga pushing a walker provided by the project after a few months of therapies.

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search