USAID and VNAH develop new rehabilitation practitioners in the Mekong Delta

Thursday, June 13, 2024

Comments: 0

Trainees and representatives of CTUMS, Bac Lieu and Ca Mau provinces and VNAH at commencement ceremony

Can Tho, May 31, 2024 - Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) in partnership with the Can Tho University of Medicine and Pharmacy launched two training programs to develop 65 new rehabilitation doctors and therapists for the Ca Mau and Bac Lieu provinces. The programs engage technical assistance from Gunma University/Japan, which has been working with VNAH to promote occupational therapy training in Vietnam over the past many years.

Representatives of the provincial leadership attending the event noted that the project will help develop high-quality human resources for rehabilitation services to meet the growing needs in the provinces. In addition, the project will enhance CTUMP’s capacity to expand its rehabilitation education to serve the needs of the region.

The initiative was part of the USAID disability activity (DIRECT) that was recently expanded to Bac Lieu and Ca Mau provinces. The DIRECT- implemented by VNAH- in the next two years will support capacity-building training for 1,200 local service providers and provide direct assistance aimed at improving the quality of life for 1,500 persons with disabilities in these provinces.

Professor Lee Bumsuk, Graduate School of Health Sciences, Gunma University in Japan - welcomed trainees at the event

USAID và VNAH đào tạo người hành nghề phục hồi chức năng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ, ngày 31/05/2024 – Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khai giảng hai chương trình đào tạo nhằm phát triển mới 65 bác sỹ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng cho hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Chương trình đào tạo được hỗ trợ kỹ thuật từ Đại Học Gunma/Nhật Bản, đơn vị đã hợp tác với VNAH thúc đẩy các chương trình đào tạo chuyên ngành hoạt động trị liệu tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đại diện lãnh đạo địa phương tham dự lễ khai giảng cho biết dự án sẽ giúp phát triển nguồn nhân lực phục hồi chức năng chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn tại hai tỉnh dự án. Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ Trường Đại học Y dược Cần Thơ phát triển năng lực và mở rộng đào tạo về phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình đào tạo trên nằm trong khuôn khổ dự án “Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật” (DIRECT) do USAID tài trợ thông qua VNAH. Dự án DIRECT dự kiến trong hai năm tới sẽ đào tạo nâng cao năng lực cho 1,200 người cung cấp dịch vụ y tế; xã hội, và trợ giúp trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho 1.500 người khuyết tật, ưu tiên nạn nhân da cam, tại hai tỉnh dự án nói trên

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search