USAID Supports to Persons with Disabilities Expanded to Ca Mau Province

Tuesday, April 30, 2024

Comments: 0

Ca Mau, April 25, 2024 – Today, Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) and USAID, in collaboration with the Ca Mau provincial government, launched the "Disability Rights Enforcement, Coordination and Therapies (DIRECT)" project in Ca Mau, Mekong Delta, Vietnam.

USAID/Vietnam Mission Director Aler Grubbs affirmed the agency's commitment to supporting people with disabilities in Vietnam and noted that the support in Ca Mau is part of the plan first announced during President Biden's visit to Vietnam in 2023.

Over the next two years, the $1.15 million project funded by USAID will provide direct assistance to 750 persons with disabilities, capacity-building training for 600 service providers, rehabilitation equipment for 8 hospitals and disability centers, and other technical supports aimed at strengthening disability service provision systems in Ca Mau province.

The support expansion to Ca Mau builds upon achievements made in other project sites, including Tay Ninh, Binh Phuoc and Dong Nai provinces. The expansion was launched in Bac Lieu last March, and in Ca Mau today.

The USAID DIRECT project - implemented by VNAH since 2015- has been supporting rehabilitation and social services to 8,300 persons with disabilities, provided technical training for 7,600 service providers and technical assistance for the development and enforcement of policies and programs benefiting persons with disabilities in Vietnam.

Aler Grubbs and Reconciliation and Inclusive Director Ritu Tariyal witnessed the project signing between representatives of VNAH and Ca Mau DOLISA Director

Figure 1: USAID/Vietnam Mission Director Aler Grubbs (standing, middle) and Reconciliation and Inclusive Office Director Ritu Tariyal (standing, left) witnessed the project signing between representatives of VNAH (right) and Ca Mau DOLISA Director (Photo by VNAH)

Khởi động Dự án Hỗ trợ Người khuyết tật do USAID Tài trợ tại Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau, ngày 25/04/2024 – Hôm nay Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và chính quyền địa phương đã chính thức khởi động Dự án “Thực thi Chính sách và Trị liệu cho Người khuyết tật” (DIRECT) do USAID tài trợ tại tỉnh Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Giám đốc USAID tại Việt Nam Bà Aler Grubbs đã phát biểu tại Lễ khởi động và khẳng định cam của cơ quan này cho các chương trình trợ giúp người khuyết tât tại Việt Nam và cho biết việc mở rộng dự án đến Cà Mau là phần của kế hoạch được công bố trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joseph Biden vào năm 2023.

Trong hai năm tới, dự án DIRECT - trị giá hơn 27,2 tỷ đồng - sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 750 người khuyết tật, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho 600 người cung cấp dịch vụ, và cung cấp trang thiết bị cho 8 bệnh viện và trung tâm xã hội, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Cà Mau.

Việc mở rộng dự án đến Cà Mau dựa trên các thành tựu dự án đã đạt được từ các vùng dự án Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Dự án được mở rộng đến tỉnh Bạc Liêu hồi tháng 3 và Cà Mau từ tháng 4, 2024. Dự án có mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật và góp phần năng cao năng lực mạng lước dịch vụ phục hồi chức năng tại các tỉnh có dự án.

Từ năm 2015 đến nay, dự án USAID DIRECT do VNAH thực hiện đã hỗ trợ trực tiếp về xã hội và phục hồi chức năng cho 8.300 người khuyết tật; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 7.600 người cung cấp dịch vụ, cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng và triển khai nhiều chính sách, chương trình liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam.

Aler Grubbs, USAID:Vietnam Mission Director addressed over 90 participants at project launching event

Figure 2 Aler Grubbs, USAID/Vietnam Mission Director addressed over 90 participants at project launching event

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search