VNAH expands rehabilitation support to persons with disabilities in Bac Lieu province

Tuesday, April 30, 2024

Comments: 0

VNAH expands rehabilitation support to persons with disabilities in Bac Lieu province

Bac Lieu, April 24, 2024 - Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) started rehabilitative and social supports for 87 persons with disabilities in Gia Rai township, Bac Lieu province from this week. The beneficiaries were selected from the screening/examination conducted over the past four day for 130 persons with disabilities. The services were provided in collaboration with local health and social departments (DOH, DOLISA), Vietnam Association of Victims of Agent Orange and resident rehab doctors from the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City City. Since its expansion to Bac Lieu in November 2023, the USAID project has supported over 200 persons with severe disabilities in areas including rehabilitative services, assistive devices, home-based nursing cares and home improvements. The project will continue follow up services for these beneficiaries during the next two years, until they have achieved improvements in activities of daily living.

A beneficiary in Bac Lieu uses a custom-made assistive device provided by the project.

The activities were part of the “DIRECT” project funded by USAID and implemented by VNAH. In coming two years, the project plans to provide direct assistance to 750 persons with disabilities, technical training for 650 local service providers and health care equipment for 8 hospitals and social service centers in Bac Lieu province.

Figure 1: A beneficiary in Bac Lieu uses a custom-made assistive device provided by the project. Trẻ khuyết tật tại Bạc Liêu sử dụng dụng cụ trợ giúp đa chức năng (xe lăn, giường tắm) được chế tạo cho riêng em.

VNAH mở rộng hỗ trợ phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu, ngày 24/04/2024 - Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) bắt đầu hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng (PHCN) và các trợ giúp xã hội khác cho 87 người khuyết tật (NKT) tại Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Những người khuyết tật này được các bác sỹ, kỹ thuật viên PHCN khám, chọn lọc từ hơn 130 người đến khám trong bốn ngày qua. Hoạt động này được VNAH phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động TB&XH, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bạc Liêu và các bác sĩ PHCN đến từ Trường đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Từ khi được mở rộng đến Bạc Liêu vào tháng 11 năm 2023 vừa qua, dự án do USAID tài trợ đã cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho hơn 200 người khuyết tật nặng, với những hỗ trợ về phục hồi chức năng, dụng cụ hỗ trợ, chăm sóc y tế tại nhà và cải thiện môi trường sống/nhà ở, v.v. Những người khuyết tật hưởng lợi từ dự án sẽ được hỗ trợ, theo dõi tiến bộ trong thời gian hai năm tới, cho đến khi họ đạt được các cải thiện cụ thể trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

VNAH’s doctor and physical therapist conducted clinical examination at Phong Tan Commune Health Station in Gia Rai Town, Bac Lieu province.

Hoạt động trên là một phần của Dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” (DIRECT) do USAID tài trợ và thực hiện bởi VNAH. Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 750 người khuyết tật; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 650 người cung cấp dịch vụ (y bác sỹ phục hồi chức năng, cán bộ công tác xã hội, người chăm sóc) và cung cấp trang thiết bị y tế cho 8 bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội/hỗ trợ người khuyết tật tại Bạc Liêu trong thời gian 2 năm tới.

Figure 2: VNAH’s doctor and physical therapist conducted clinical examination at Phong Tan Commune Health Station in Gia Rai Town, Bac Lieu province. Bác sỹ và kỹ thuật viên PHCN của VNAH đang khám lâm sàng cho người khuyết tật tại Giá Rai, Bạc Liêu (Photo by VNAH)

Comments RSS feed for comments on this page

There are no comments yet. Be the first to add a comment by using the form below.

Search